تعرفه ی پنلها

ارسال شده در تعرفه ها

تعرفه ی پنلها:
جدول تعرفه پنلهای ارسال پیامک
نوع تعرفه (ریال)
پنل پایه
پنل عادی
پنل کاربردی
پنل تجاری
پنل بیمه
پنل حرفه ای
پنل ویژه
پنلهای نمایندگی
تعرفه دریافت
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
تعرفه ارسال
110 ریال
108 ریال
105 ریال
103 ریال
100 ریال
98 ریال
95 ریال
90 ریال
تعرفه متغیر
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
شارژ هدیه
100 پیامک
200 پیامک
300 پیامک
500 پیامک
1000 پیامک
1500 پیامک
2000 پیامک
2500 پیامک
تعرفه پنل
250.000 ریال
360.000 ریال
600.000 ریال
900.000 ریال
1.600.000 ریال
1.800.000 ریال
2.550.000 ریال
4.200.000 ریال
مقایسه و امکانات
امکانات
امکانات
امکانات
امکانات
امکانات
امکانات
امکانات
امکانات
سفارش آنلاین
سفارش
سفارش
سفارش
سفارش
سفارش
سفارش
سفارش
سفارش
تعرفه متغیر پیامک: در پنلهای تجاری، بیمه، حرفه ای، ویژه و نمایندگی تعرفه ارسال پیامک ثابت نبوده و با خرید شارژ بالای 3.000.000 ریال تعرفه ها شامل تخفیف می باشند.

پاسخ به سوالات شما!

شرکت های عضو سامانه پیامک بیمه