تعرفه خطوط

ارسال شده در تعرفه ها

تعرفه خطوط:
کلیه پنلهای ایران پیامک دارای چندین خط عمومی 8 رقمی با پیش شماره 1000 ،2000، 3000، 5000 و 021 هستند که می توانید با آنها پیامک تکی یا گروهی به دفترچه تلفن و مناطق مختلف ارسال کنید، پنلهای کاربردی و تجاری، دارای خط اختصاصی هدیه به صورت رندمی هستند و پنلهای بیمه، حرفه ای، ویژه و نمایندگی دارای خط اختصاصی هدیه به صورت انتخابی می باشند.

"ایران پیامک" با کلیه اپراتورهای ارسال پیامک دارای قرارداد رسمی می باشد، و کلیه خطوط اختصاصی با تخفیف ویژه و قیمتهای بسیار مناسب در اختیار کاربران و نمایندگان محترم قرار می گیرد.

جداول مربوط به تعرفه خطوط اختصاصی را در این قسمت مشاهده می کنید.

جدول تعرفه خطوط 1000
ردیف
نمونه شماره
تعداد ارقام
تعرفه غیر سفارشی
تعرفه سفارشی
1
1000xxxxxxxxxx
14
150.000 ریال
220.000 ریال
2
1000xxxxxxxxx
13
450.000 ریال
750.000 ریال
3
1000xxxxxxxx
12
750.000 ریال
1.350.000 ریال
4
1000xxxxxxx
11
1.350.000 ریال
2.450.000 ریال
5
1000xxxxxx
10
1.650.000 ریال
3.650.000 ریال
6
1000xxxxx
9
2.400.000 ریال
4.700.000 ریال
7
1000xxxx
8
3.500.000 ریال
8.000.000 ریال
6
1000xxx
7
35.000.000 ریال
45.000.000 ریال
5
1000xx
6
60.000.000 ریال
60.000.000 ریال

جدول تعرفه خطوط 2000
ردیف
نمونه شماره
تعداد ارقام
تعرفه غیر سفارشی
تعرفه سفارشی
تعرفه سفارشی نیمه رند
تعرفه سفارشی رند
1
2000xxxxxxxx
12
1.900.000 ریال
2.500.000 ریال
3.000.000 ریال
3.500.000 ریال
2
2000xxxxxx
10
3.700.000 ریال
4.700.000 ریال
6.700.000 ریال
10.000.000 ریال
3
2000xxxxx
9
6.500.000 ریال
7.500.000 ریال
9.500.000 ریال
14.000.000 ریال
4
2000xxxx
8
11.500.000 ریال
15.000.000 ریال
16.000.000 ریال
25.000.000 ریال
جدول تعرفه خطوط 3000
ردیف
نمونه شماره
تعداد ارقام
تعرفه غیر سفارشی
تعرفه سفارشی
1
3000xxxxxxxxxx
14
250.000 ریال
300.000 ریال
2
3000xxxxxxx
12
950.000 ریال
950.000 ریال
3
3000xxxxxx
10
1.050.000 ریال
1.100.000 ریال
4
3000xxxxx
9
باید استعلام شود
باید استعلام شود
5
3000xxxx
8
باید استعلام شود
باید استعلام شود

جدول تعرفه خطوط 5000
ردیف
نمونه شماره
تعداد ارقام
تعرفه غیر سفارشی
تعرفه سفارشی
1
5000xxxxxxxxxxx
15
100.000 ریال
120.000 ریال
2
5000xxxxxxxxxx
14
140.000 ریال
150.000 ریال
3
5000xxxxxxxxx
13
300.000 ریال
350.000 ریال
3
5000xxxxxxxx
12
700.000 ریال
750.000 ریال
4
5000xxxxxxx
11
1.300.000 ریال
1.350.000 ریال
5
5000xxxxxx
10
1.600.000 ریال
1.650.000 ریال
6
5000xxxxx
9
2.400.000 ریال
2.600.000 ریال
7
5000xxxx
8
3.500.000 ریال
8.000.000 ریال
6
5000xxx
7
35.000.000 ریال
45.000.000 ریال
5
5000xx
6
60.000.000 ریال
60.000.000 ریال

جدول تعرفه خطوط ثابت مخابراتی 021
ردیف
نمونه شماره
تعداد ارقام
تعرفه غیر سفارشی
تعرفه سفارشی
1
21000xx
7
40.000.000 ریال
60.000.000 ریال
2
21000xxx
8
25.000.000 ریال
40.000.000 ریال
3
21000xxxx
9
6.500.000 ریال
7.500.000 ریال
4
21000xxxxx
10
3.000.000 ریال
6.500.000 ریال
5
21000xxxxxx
11
2.000.000 ریال
3.000.000 ریال
6
21000xxxxxxx
12
1.400.000 ریال
2.000.000 ریال
7
21000xxxxxxxx
13
1.300.000 ریال
1.400.000 ریال
8
21000xxxxxxxxx
14
1.100.000 ریال
1.300.000 ریال
9
21000xxxxxxxxxx
15
1.000.000 ریال
1.100.000 ریال
قابل توجه نمایندگان "ایران پیامک"

کلیه قیمتهای فوق با تخفیف 5% الی 40% بسته به میزان فروش و فعالیت شامل تخفیف خواهد بود.

شرکت های عضو سامانه پیامک بیمه