امکان ارسال پیامک بر اساس سن و جنسیت

در . ارسال شده در اخبار

امکان ارسال پیامک بر اساس سن و جنسیت:
قابل توجه کلیه مشترکین "ایران پیامک"

از تاریخ 1392/07/06 قابلیت تفکیک مخاطبان بانک شماره ها بر اساس سال تولد و جنسیت بر روی کلیه پنلها فعال و قابل استفاده می باشد. بدین ترتیب شما قادر خواهید بود مخاطبان خود را دسته بندی کرده و به گروه دلخواه خود پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید. برای مشاهده این بخش میتوانید از منوی ارسال پیامک، منوی سن و جنسیت را ملاحضه بفرمایید.

شرکت های عضو سامانه پیامک بیمه