جشنواره نوروزی ایران پیامک

در . ارسال شده در اخبار

جشنواره نوروزی ایران پیامک

جشنواره نوروزی ایران پیامک:
در جشنواره نوروزی ایران پیامک پنلهای کاربری و نمایندگی خود را با 20% تخفیفخریداری نمایید.

کلیه پنلها کاربری و نمایندگی سامانه ارسال پیامک، دارای خطوط اختصاصی 14 رقمی بوده و برای خرید شماره سفارشی دلخواه جهت ارسال پیامک از 20% تخفیف بهره مند می شوید.

لازم به ذکر است که جشنواره نوروزی "ایران پیامک" از تاریخ 1393/12/15 الی 1393/12/29 برقرار می باشد.

هم اکنون پنل پیامک خود را ثبت نام کنید

شرکت های عضو سامانه پیامک بیمه