افزایش 30% نرخ پیامک انبوه در کشور

در . ارسال شده در اخبار

افزایش 30% نرخ پیامک انبوه در کشور:
طبق اعلام اوپراتور همراه اول، از تاریخ 1393/10/01 تعرفه ارسال پیامک انبوه در کلیه اوپراتورهای ارسال پیامک در کشور، با افزایش 30% الی 35% روبرو شده اند.

بر همین اساس "ایران پیامک" نیز این تغییر تعرفه را در ارسال پیامکهای خود اعمال نموده است.

لازم به ذکر است این افزایش تعرفه سراسری بوده و سایر شرکتهای فعال در زمینه ارسال پیامک انبوه، نرخ ارسال پیامک را برای کلیه کاربران و نمایندگان خود اعمال کرده اند.

در صورتی که اوپراتور همراه اول در این زمینه تجدید نظری نماید مراتب از طریق اخبار و پیامک به اطلاع کاربران محترم خواهد رسید.

شرکت های عضو سامانه پیامک بیمه