پنل تست سامانه پیامک

ارسال شده در امکانات و ابزارها

پنل تست سامانه پیامک مخابراتی

پنل تست سامانه ایران پیامک:

شما میتوانید با وارد شدن به صفحه ورود، و استفاده از نام کاربری:  ip و کلمه عبور: demo وارد نسخه کاربری سامانه شوید و همه امکانات آن را قبل از ثبت نام و دریافت پنل مشاهده کنید.

جهت مشاهده نسخه نمایندگی سامانه نیز میتوانید  نام کاربری:  demo و کلمه عبور: demo وارد نسخه نمایندگی شده و تمام امکانات آن را بررسی نمایید.

مشاهده پنل تست
تست سامانه

شرکت های عضو سامانه پیامک بیمه