مجوز ها و گواهینامه های ایران پیامک

ارسال شده در امکانات و ابزارها

مجوز ها و گواهینامه های سامانه ایران پیامک:

 • دارنده گواهینامه ISO 9001:2008 از سازمان بین المللی tuv ایتالی
 • ثبت نرم افزار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • دارای مجوز فعالیت های فرهنگی و دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • دارای گواهی ثبت در ستاد فرماندهی پایگاههای اینترنتی
 • ثبت نرم افزار در مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
 • دارای تائیدیه فنی در شورای عالی انفورماتیک
 • دارای مجوز فعالیت های فرهنگی و دیجیتال از مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
 • عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 • دارای گواهینامه لایه اتصال امن
 • دارای لوح و برگزیده درهمایش ملی محصول ایرانی، کیفیت و استاندارد جهانی
 • دارای گواهینامه و برگزیده در همایش ملی مدیریت کارآفرینی در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ایران
 • دارای گواهینامه و برگزیده در همایش مدیریت هوشمند در دستیابی به تعالی سازمانی
 • عضویت در انجمن مدیریت ایران
 • گواهی ثبت و برگزیده در سایت جهانی اطلاع رسانی مشاغل جمهوری اسلامی ایران
گواهی ثبت اطلاعات شغلی   گواهی ثبت نرم افزار گواهی سورس 
     

شرکت های عضو سامانه پیامک بیمه